Een inleiding tot de geschiedenis van de Belgische partijpolitiek. Deel I: Leopold I, liberalen, katholieken en socialisten.