Vandaag werken we dit reeksje af. Daarvoor moeten we een lijstje veldslagen en invasies aframmelen en dan hebben we het nog over het uiteindelijke resultaat: Normandisch Engeland. En over de vraag hoe belangrijk 1066 nu eigenlijk wel is . Is dit echt HET sleutelmoment in de Engelse geschiedenis of zit de werkelijkheid wel iets genuanceerder in elkaar dan dat. Antwoorden op deze vraag en meer in deze aflevering van Geschiedenis van.