Waarin we het leven en de prestaties van Alexander de Grote onder de loep leggen en ons afvragen waar die titel “Grote” vandaan komt en of hij die wel verdient. Komen aan bod: steden, burgeroorlogen, lijkroven en nog veel meer.