Welkom bij geschiedenis van België en welkom bij de vijfde en voorlaatste aflevering van dit reeksje. Onder Filips de Goede was Bourgondië echt een dingetje geworden. Een apart rijk met zijn echte centrale instellingen, vorstenhuis en cultuur. Het enige dat nog mankeerde was een eigen kroon. En zo midden de 15e eeuw leek dat verre van een onmogelijke droom. Een droom die Karel de Stoute zou proberen waarmaken met dezelfde combinatie van diplomatiek en militair vertoon waarmee zijn voorvaderen het hertogdom groot hadden gemaakt. Dat het anders zou aflopen kon hij niet weten.