Welkom bij geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering over Louis De Potter. Louis wie? Louis de Potter. Naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste figuur van de Belgische revolutie waar u nog nooit van gehoord hebt. Hij had de vader des vaderlands kunnen zijn, de eerste president van een Belgische republiek, de Belgische George Washington. Maar zo zou het niet aflopen. De revolutie die hij zelf mee in gang had gezet kegelde hem buiten en De Potter zou eindigen als een marginaal figuur. Hoe en waarom? Dat komt u te weten in deze aflevering van Geschiedenis van België.