Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuw interview. Deze keer met Chanelle Delameilleure, onderzoeker aan de KU Leuven gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse gender-, familie en seksualiteitsgeschiedenis. Of om het anders te verwoorden gespecialiseerd in partnerkeuze in de middeleeuwen. En ze was mede auteur van het fantastische boek “Wijvenwereld” over de vrouw in de middeleeuwse stad. Binnenkort vertrekt ze naar de Verenigde Staten voor een post-doc aan de prestigieuze Colombia University. Vorige week echter heeft ze met mij een gesprek gehad over huwelijk, scheiding, overspel en andere tijdloze concepten maar dan wel in de middeleeuwen. Veel plezier ermee!

Artikels in de media: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/middeleeuwse-kerk-en-het-huwelijk-metoo-avant-la-lettre https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/vrije-partnerkeuze-bedank-de-middeleeuwse-kerk