We gaan wat dieper in op het al dan niet volledig fictieve verleden van de eerste der Belgen. Dit resulteert in een aflevering vol listen, bedrog, veldslagen en een zekere Julius Caesar.